مطالعات باریم در کلینیک بهبود

کلینیک بهبود مفتخر است که طیف وسیعی از مطالعات باریم را به بیماران خود ارائه دهد .

مطالعات باریم، که به عنوان معاینات با اشعه ایکس نیز شناخته می شوند، برای بررسی سیستم گوارش  استفاده می شوند. این مطالعات می توانند به تشخیص طیف وسیعی از شرایط، از جمله زخم معده، سرطان و التهاب روده بزرگ کمک کنند.

کاربردهای مطالعات باریم:

تشخیص مشکلات بلع، مانند دیسفاژی  بررسی علل درد شکم یا خونریزی گوارشی  تشخیص زخم معده یا  اثنی عشر 

بررسی وجود تومور یا  سایر تودهها در دستگاه گوارش  ارزیابی التهاب یا عفونت در دستگاه گوارش  بررسی ناهنجار یها ی مادرزادی در دستگاه گوارش  پیگیری پس از جراحی  یا سایر اقدامات درمانی

 انواع مطالعات باریم: 

بلع باریم: این آزمایش  برای بررسی مری و قسمت فوقانی معده استفاده میشود. بیمار باریم  را به صورت مایع میبلعد و سپس تصاویر  اشعه ایکس  از مری  و معده گرفته م یشود.

معده و اثنی عشر: این آزمایش برای بررسی  معده و قسمت اول روده کوچک )اثنی  عشر( استفاده میشود. بیمار  باریم را به صورت مایع میبلعد و سپس تصاویر  اشعه ایکس  از معده و اثنی  عشر گرفته میشود.

مطالعه عبور باریم: این آزمایش برای  بررسی روده کوچک و روده بزرگ استفاده میشود. بیمار  باریم را به صورت مایع می‌بلعد و سپس تصاویر اشعه ایکس  از روده کوچک و روده بزرگ در طول چندین ساعت گرفته میشود. 

تنقیه باریم: این آزمایش  برای بررسی روده بزرگ استفاده میشود. باریم از طریق رکتوم به روده بزرگ تزریق میشود  و سپس تصاویر  اشعه ایکس  از روده بزرگ گرفته میشود.

 

نحوه انجام:

بیمار باید حدود 4 تا 6 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. بیمار مایعی غلیظ و سفید رنگ به نام باریم مینوشد. باریم روکش داخلی مری، معده و اثنی عشر را میپوشاند و به اشعه ایکس اجازه میدهد تا این اندامها را به طور واضحتر ببیند.در حین نوشیدن باریم، از بیمار عکسهای اشعه ایکس گرفته میشود.ممکن است از بیمار خواسته شود تا در حین عکسبرداری، در وضعیتهای مختلفی دراز بکشد، بنشیند یا بایستد.این آزمایش معمولاً حدود 30 دقیقه طول میکشد 

عوارض جانبی مطالعات باریم: 

عوارض جانبی مطالعات باریم معمولاً خفیف و موقتی هستند .

ممکن  است بیمار  دچار حالت تهوع، استفراغ یا اسهال شود.

در موارد نادر، ممکن است بیمار دچار واکنش آلرژیک به باریم شود .

نتایج مطالعات باریم:

نتایج مطالعات باریم معمولاً در عرض چند روز آماده میشود.

پزشک نتایج را با بیمار بررسی و در صورت نیاز  درمان مناسب را تجویز میکند.

مطالعات باریم  ابزارهای تشخیصی ارزشمندی هستند که میتوانند به پزشکان در تشخی  ص و درمان مشکلات دستگاه گوارش کمک کنند. کلینی ک بهبود متعهد به ارائه مراقبت ها ی با کیفیت  بالا به بی ماران خود است. ما طیف  وسیعی از خدمات تشخیصی و درمانی،  از جمله مطالعات باریم را ارائه می د هیم.