پزشکان کلینیک فوق تخصصی بهبود

دکتر محمد رضا زالی

متخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
استاد دانشگاه

دکتر مهرداد حق ازلی

متخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
دانشیار دانشگاه

دکتر اصغر عرب حسینی

متخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر علیرضا خفاف

متخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر حاجی علی

دکتر مهشید حاجی علی

متخصص قلب و عروق
عضو انجمن قلب آمریکا
بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امیر صادقی

متخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
دانشیار دانشگاه

دکتر آنسه صالح نیا

متخصص رادیولوژی
فلوشیپ تصویربرداری زنان و جنین
فلوشیپ تصویربرداری پستان

دکتر رامین طلایی

متخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
دانشیار دانشگاه

دکتر اسماعیل شمس افضلی

متخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر ایوب غفوریان

متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر ابراهیم رادین نیا

متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر علی قاسم نیا

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سینا سالاری

متخصص داخلی
فوق تخصص خون و سرطان
دانشیار دانشگاه

دکتر زهرا گرجی

متخصص تغذیه
رژیم درمانی

دکتر محسن رضا منصوریان

متخصص جراح عمومی
فوق تخصص جراحی پیوند کبد
مجاری صفراوی و پانکراس

دکتر مهشید سید کریمی

متخصص بیهوشی، آیسیو و کنترل درد
بورد تخصصی از دانشگاه تهران

دکتر فائزه الماسی

متخصص داخلی فوف تخصص گوارش و کبد بزرگسالان
فوق تخصص گوارش از دانشگاه بهشتی

ثریا نادری

دکتر ثریا نادری

کارشناس مانومتری وبیوفیدبک
رکتوم و کف لگن

دکتر مستانه رجبیان تابش

متخصص تغذیه
فیزیولوژی ورزشی

دکتر پانته آ تاجیک

فوق تخصص گوارش و کبد
تغذیه رشد
متخصص نوزادان، کودکان، نوجوانان