درباره پزشک

بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه تهران
فلوشیپ تصویربرداری زنان و جنین
فلوشیپ تصویربرداری پستان
رتبه 3 آزمون تخصص
عضو بنیاد نخبگان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 3:00pm - 9:00pm کلینیک بهبود
یکشنبه 3:00pm - 9:00pm کلینیک بهبود
دوشنبه 4:00pm - 9:00pm کلینیک بهبود
چهارشنبه 3:00pm - 9:00pm کلینیک بهبود