درباره پزشک

متخصص داخلی فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان
فوق تخصص گوارش از دانشگاه بهشتی
پزشک عمومی از دانشگاه ایران
تخصص داخلی از دانشگاه تهران
رتبه اول برد فوق تخصصی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 1:00pm - 5:00pm کلینیک بهبود
چهارشنبه 1:00pm - 5:00pm کلینیک بهبود